Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

Lärarfortbildning

Curiosum erbjuder fortbildningar inom naturvetenskap, programmering och teknik för lärare på alla stadier.

Innovatum: "Fortbildningarna har som syfte att ge inspiration till ett lustfyllt lärande, belysa ämnen som matematik, teknik och naturvetenskap samt underlätta lärarens roll med tips, idéer och kopplingar till aktuella läroplaner. Ett stort område vi fokuserar på är digitala kompetenser och särskilt programmering. Vi erbjuder även fortbildningar i Hållbar Utveckling.

I våra lärarfortbildningar ingår alltid interaktiva moment såväl som föreläsningar och diskussioner.

Du kan alltid kontakta oss om du har egna idéer och önskar skräddarsydda lärarfortbildningar."