Hoppa direkt till innehållet
Huvudmenyn dold.

Astronomi åk 8

Astronomi

Eleverna gör ett besök i rymden och lär sig mer om astronomi i vårt planetarium. Vi tittar närmare på solsystemet, stjärnor, nebulosor och galaxer.

Temat är utvecklat av Curiosum

 

Info för bokning

Ämnesinnehåll: Astronomi, fysik
Årskurs: 8
Max antal: helklass, lärare ansvarar för klassen
Tid: 60 minuter

 

 

Några dagar innan ert bokade besök kommer Curiosum ringa eller maila läraren för att berätta om temat och ge möjlighet att informera om särskilda behov i gruppen.

Mer om Astronomi

Gemensam resa i planetariet

Eleverna får uppleva en rymdresa ut ur Vintergatan. Vi startar hemma på Jorden och tittar upp mot himlen; varför är himlen blå? Vilka stjärnilder ser vi från Umeå? Vi reser sedan vidare ut i rymden och studerar Månen, solsystemets planeter samt reser ut ur vår egen galax Vintergatan. 

Syfte med temat är att eleverna ska få möjlighet att:

 • Uppleva rymden på ett visuellt och pedagogiskt sätt,
 • få en chans att förstå vår plats i universum,
 • ställa frågor om rymden, rymdfart med mera,
 • lära mer om fysiska fenomen,
 • lära mer om stjärnors livscykel,
 • förstå Jorden som vår hemplanet, att vi bör vara med rädd om den.

Koppling till läroplan

Astronomi relateras till läroplan för grundskolan, Lgr 11

Kursplan fysik

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet fysik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om fysikaliska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om fysikaliska företeelser och sammanhang utifrån egna upplevelser och aktuella händelser.

Centralt innehåll i åk 7–9
Fysiken i naturen och samhället

 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara jordens strålningsbalans, växthuseffekten och klimatförändringar.
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.

Fysiken och världsbilden

 • Naturvetenskapliga teorier om universums uppkomst i jämförelse med andra beskrivningar.
 • Universums utveckling och atomslagens uppkomst genom stjärnornas utveckling.
 • Universums uppbyggnad med himlakroppar, solsystem och galaxer samt rörelser hos och avstånd mellan dessa.
 • De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.

Före och efter besöket