Hoppa direkt till innehållet
Huvudmenyn dold.

Full fart framåt

Fullbokat!

Hur bygger du den snabbaste robotbilen?

Eleverna bygger en racerbil och programmerar den att köra. Därefter utforskar vi tillsammans bilarnas friktion och hastighet med hjälp av enklare vetenskapliga metoder. Vi lär genom lek, nyfikenhet och samarbete.

Skolprogrammet är utvecklat av Curiosum med inspiration av Lego Education.

 

Info för bokning

Ämnesinnehåll: programmering - teknik, fysik och matematik
Årskurs: 3
Max antal: 30 elever, lärare ansvarar för klassen
Tid: 120 minuter

Buss ingår till och från besöket för de kommunala skolorna i Umeå kommun. OBS! Bussbokningen görs av ansvarig lärare direkt till bussbolaget. Mer information kommer i bokningsbekräftelsen.

 

Några dagar innan ert bokade besök kommer Curiosum ringa eller mejla läraren för att berätta om temat och ge möjlighet att informera om särskilda behov i gruppen.


Mer om Full fart framåt

Temat är indelat i två delar:

Del 1

Besöket börjar med en gemensam genomgång som visar hur eleverna bygger en robotbil och hur de därefter programmerar den med en iPad. Eleverna arbetar med blockprogrammering.

Del 2

Därefter arbetar eleverna parvis (medföljande pedagog gör indelningen). Eleverna byter ansvarsuppgifter under aktiviteten.

En racerbil med sensor konstrueras efter enkla instruktioner. Eleverna får i uppdrag att testa vad bland annat hjulstorlekar ger för skillnad för hastigheten och undersöker därmed begrepp som hastighet och friktion. Den vetenskapliga metoden används som att ställa hypotes, undersöka och dokumentera.

 


Syfte med temat är att eleverna ska få möjlighet att:

 • bekanta sig med programmering på ett lustfyllt sätt,
 • öva på konstruktion efter instruktion,
 • samarbeta,
 • bekanta sig med begrepp som hastighet och friktion,
 • arbeta efter den vetenskapliga metoden,
 • stimuleras till intresse för teknik.

Koppling till läroplan

Full fart framåt relateras till läroplan för grundskolan, Lgr 11

KURSPLAN – TEKNIK

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.

Centralt innehåll årskurs 1-3

Tekniska lösningar

 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar

 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
 • Att styra föremål med programmering.

KURSPLAN – FYSIK

Centralt innehåll årskurs 1–3

Kraft och rörelse

 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.

Metoder och arbetssätt

 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

KURSPLAN – MATEMATIK

Centralt innehåll i årskurs 1-3

Algebra

 • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.

Före och efter besöket

Före besöket

Efter besöket