Hoppa direkt till innehållet
Öppet 27/6: 11-16
Huvudmenyn dold.

Mänsklighetens största nytta-om hållbar utveckling

Curiosum är värd för Nobelmuseets utställning om nobelpris. Kom och lär mer om pristagarnas insatser för mänsklighetens största nytta, Alfred Nobels önskan om en bättre värld.

Mänsklighetens största nytta – om hållbar utveckling.

Hur kan världen bli bättre? Vilken betydelse har vetenskap och fredsarbete i arbetet med de globala hållbarhetsmålen? Vad kan världens ledare göra? Vi diskuterar dessa frågor med utgångspunkt i Nobelmuseets utställning Mänsklighetens största nytta. För att besöket ska bli så bra som möjligt rekommenderar vi att eleverna är förberedda på besökets innehåll, se vårt förslag på aktivitet att göra före besöket.

Programmet är utvecklat av Nobelmuseet.
 
Info för bokning

Ämnesinnehåll: Hållbar utveckling, svenska, historia

Årskurs: åk 8 och gy
Max antal: 20 elever, lärare ansvarar för gruppen
Tid: 90 minuter.
 

Buss ingår till och från besöket för de kommunala skolorna i Umeå kommun. OBS! Bussbokningen görs av ansvarig lärare direkt till bussbolaget. Mer information kommer i bokningsbekräftelsen.

Några dagar innan ert bokade besök kommer Curiosum ringa eller mejla läraren för att berätta om temat och ge möjlighet att informera om särskilda behov i gruppen.

OBS! Endast ett besök per klass och läsår!

 

Temat är indelat i två delar:

Del 1 - Gemensam genomgång

Med utgångspunkt i Alfred Nobels testamente och hans vilja att belöna människor som gjort mänsklighetens den största nyttan pratar vi om vilka utmaningar vi människor har idag. Vi berättar kort om utställningen och att eleverna så småningom kommer att få fundera på betydelsen av några Nobelprisbelönade insatser genom att jobba med en uppgift i utställningen. Vi pratar om vad de globala hållbarhetsmålen är, vem som formulerat dem och varför de finns. Vi talar också om Malala Yousafzai och tittar på en del av det tal hon höll i FN.

Del 2 - Grupparbete

Gruppvis får eleverna fundera på om Malalas insats påverkar möjligheten att uppnå några av de globala hållbarhetsmålen. I utställningen får varje grupp välja en Nobelprisbelönad insats inom ett tilldelat temaområde och fundera på vilka av de globala målen som påverkas av insatsen.

Temaområdena är:

Rädda liv

Mätta mänskligheten

Skydda planeten

Sammankoppla världen

Förutom utställningstexten får de också lyssna på en intervju och förbereda en kort redovisning. Besöket avslutas med att eleverna gruppvis skriver ett tal utifrån en mall och får hålla sina tal riktade till FN:s generalförsamling. Övriga klassen återkopplar med positiv feedback.
 

Mål och syfte med programmet:
Skolprogrammet ska:
 

  • väcka intresse och engagemang för de globala hållbarhetsmålen
  • ge eleverna kunskap om hur vetenskap och fredsarbete påverkar utvecklingen för en hållbar framtid
  • ge eleverna insikt om hållbarhetsfrågornas komplexitet och vikten av samverkan, tvärvetenskap och lärande för att komma på lösningar till dagens utmaningar
  • visa av att värderingar och ställningstagande påverkar arbetet för de globala målen
  • ge eleverna en känsla av att det finns en möjlighet att påverka framtiden
  • ge eleverna insikt om hållbarhetsfrågornas komplexitet och att det inte finns några enkla svar på hur vi kan lösa dagens utmaningar.
  • Eleverna ska känna sig inspirerade och förstå att alla samhällsmedborgare är betydelsefulla och har ansvar för att åstadkomma en hållbar utveckling.

 

Mänsklighetens största nytta relateras till läroplanen för LGR11

Övergripande mål och riktlinjer
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

  • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,