Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 6 maj 2021)

Planetjägarna åk 3

Planetjägarna

Kom och besök vårt nya planetarium där eleverna gör en virtuell resa ut i rymden. Här får eleverna uppleva och lära mer om planeterna, månresorna, samt bli nyfikna på luftmotstånd och gravitation.

Temat är utvecklat av Curiosum

 

Info för bokning

Ämnesinnehåll: Astronomi, teknik, naturvetenskap
Årskurs: 3
Max antal: 30 elever, lärare ansvarar för klassen
Tid: 90 minuter

 

BOKA HÄR 

Några dagar innan ert bokade besök kommer Curiosum ringa eller mejla läraren för att berätta om temat och ge möjlighet att informera om särskilda behov i gruppen.

Mer om Planetjägarna

Del 1: Gemensam resa i domteatern

Eleverna får veta mer om planeterna i vårt solsystem. Vi tar upp fysikaliska fenomen samt begrepp som atmosfär och gravitation på andra planeter. Vi tittar även närmare på stjärnbilderna. Hur ser himlen ut ovanför Umeå?

Del 2: Praktiskt arbete

Eleverna får möta en astronaut som berättar om rymddräkten samt månresan och hur de testade Galileo Galileis teori om gravitation på Månen. Eleverna bekantar sig med fysiska begrepp som luftmotstånd och gravitation genom att undersöka hur egenbyggda pappershelikoptrar beter sig när de faller mot Jorden. 

 

Syfte med temat är att eleverna ska få möjlighet att:

 • Väcka nyfikenhet på naturvetenskap, teknik, matematik,
 • utveckla intresse för att undersöka omvärlden,
 • diskutera, utmana och skapa möjlighet till förståelse för fysikaliska fenomen och begrepp som luftmotstånd och gravitation,
 • att förstå vår plats i universum,
 • få uppleva rymden på ett exklusivt sätt,
 • få svar på sina frågor om rymden.

Koppling till läroplan

Planetjägarna relateras till läroplan för grundskolan, Lgr 11

KURSPLAN – TEKNIK

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.

Centralt innehåll årskurs 1-3

Tekniska lösningar

 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar

Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.

KURSPLAN – FYSIK

Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Centralt innehåll årskurs 1–3

Året runt i naturen

 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.

 

Före och efter besöket