Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 6 maj 2021)

Rymdsafari

Rymdsafari

Är ni nyfikna på rymden? Kom och besök vår nya domteater där barnen får göra en virtuell resa ut i rymden. Hur gick det till när människan for till Månen? Hur fungerar en astronautdräkt? Få svar på detta och mycket mer, nyfikenhet uppmuntras! 

Temat är utvecklat av Curiosum

 

Info för bokning

Ämnesinnehåll: Astronomi, teknik
Årskurs: femåringar
Max antal: 20 elever, lärare ansvarar för klassen
Tid: 90 minuter

 

BOKA HÄR 

Några dagar innan ert bokade besök kommer Curiosum ringa eller mejla läraren för att berätta om temat och ge möjlighet att informera om särskilda behov i gruppen.

Mer om Rymdsafari

Temat är indelat i två delar.

Del 1: Praktiskt arbete

Barnen möter en astronaut som berättar om rymddräkten, att det inte finns luft på Månen, samt om månfärderna. Astronauten ger dem uppdraget att bygga raketer, för att sedan skjuta iväg dem tillsammans. Barnen får bekanta sig med begrepp som luft, luftmotstånd och gravitation.

Del 2: Gemensam rymdresa

Barnen gör en gemensam rymdresa i domteatern, med fokus på Jorden, Månen, Solen och stjärnbilder. Finns det en älg på stjärnhimlen? Frågor från barnen är varmt välkomna!

 

Syfte med skolprogrammet är att eleverna ska få möjlighet att: 

 • väcka nyfikenhet på naturvetenskap och teknik,
 • att förstå mer om vår plats i universum,
 • få uppleva rymden på ett exklusivt sätt,
 • få chans att se stjärnbilder från två olika kulturer,
 • få bekanta sig med begrepp som luft, luftmotstånd och gravitation,
 • få svar på sina frågor om rymden.

Koppling till läroplan

Rymdsafari relateras till läroplan för förskolan, Lpfö 18

FÖRSKOLANS UPPDRAG

Kommunikation och skapande

Barnen ska ges tid, rum och ro till eget skapande. De ska få möjlighet att utforska,reflektera kring och beskriva sin omvärld. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans. Detta inbegriper att barnen ska få möjlighet att konstruera, forma och skapa genom att använda olika material och tekniker, såväl digitala som andra. På så sätt är skapande både ett innehåll och en metod i förskolan för att främja barnens utveckling och lärande.

Hållbar utveckling samt hälsa och välbefinnande

Utbildningen ska ta tillvara barnens nyfikenhet samt utmana och stimulera deras intresse för och kunskaper om natur, samhälle och teknik.

MÅL OCH RIKTLINJER

Omsorg, utveckling och lärande

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
 • fantasi och föreställningsförmåga,
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen.

 

 

Före och efter besöket