Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 6 maj 2021)

Space Escape åk 6

Space Escape

Ett scenario ur den verkliga historien om Apollo 13, en av månfärderna, spelas upp för eleverna som är besättningen på denna expedition vars enda mål nu är att ta sig hem till Jorden vid liv. Eleverna ska under tidspress försöka klara sex uppdrag av olika karaktär. Varje uppdrag resulterar i en kod som behövs för att ta sig ut när tiden blir knapp.

Temat är utvecklat av Innovatum och Curiosum

 

Info för bokning

Ämnesinnehåll: Astronomi, teknik, naturvetenskap, matematik
Årskurs: 6
Max antal: 30 elever, lärare ansvarar för klassen
Tid: 90 minuter

 

BOKA HÄR 

Några dagar innan ert bokade besök kommer Curiosum ringa eller mejla läraren för att berätta om temat och ge möjlighet att informera om särskilda behov i gruppen.

Mer om Space Escape

Temat är indelat i två delar:

Del 1: Uppdrag i grupper

Uppdraget är i form av ett rymningsspel där scenariot är en av månfärderna, Apollo 13, som höll på att sluta i katastrof när astronauternas rymdfarkost exploderade på väg till Månen. Det var en händelse med ett lyckligt slut. Eleverna är i Apollo 13 - rymdkapseln där de samarbetar med problemlösningsuppgifter.  

När tiden är ute hjälps alla grupper åt med att lösa den slutliga sifferkoden så att dörren öppnas. 

Läraren är med hela tiden. Får ej hjälpa till. Ett ypperligt tillfälle att observera klassen. Ett verkligt tillfälle för samarbete i klassen.

Del 2: Gemensam resa i domteatern

Eleverna gör en digital resa i planetariet där förutsättningarna för rymdresor förklaras. 

 

Syfte med temat är att eleverna ska få möjlighet att:

 • Höja och förstärka elevernas motivation
 • Samarbete
 • Logiskt tänkande och problemlösning
 • Ger möjlighet att fånga allas styrkor och förmågor
 • Ämnesöverskridande
 • Uppleva rymden på ett exklusivt sätt
 • Få svar på sina frågor om rymden

Koppling till läroplan

Space Escape relateras till läroplan för grundskolan, Lgr 11

 • Lgr 11, kapitel 2.2 Kunskaper

  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

  kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
  kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
   

  Kursplan – centralt innehåll

  Matematik 4-6

  Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
   

  Fysik 4-6

  Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
  Människan i rymden och användningen av satelliter.
  Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

 

Före och efter besöket