Hoppa direkt till innehållet
Huvudmenyn dold.

Stark stabil skönhet

Fullbokat!

Bygg en hållbar framtid med fantasins hjälp

Med en dramatisering introduceras eleverna till viktiga mönster, uppfinningar och konstruktioner som finns runt oss - i naturen, konsten, musiken och arkitekturen. Sådant som människan har kommit på för länge sedan och som vi än idag förhåller oss till.  Som arkitekt eller uppfinnare kan man designa det mesta, men hur bygger man stabila konstruktioner med hjälp av rör och kopplingar i olika längder och former.  

Temat är utvecklat av Curiosum.

 

Info för bokning

Ämnesinnehåll: Matematik, teknik, historia, globala mål för hållbar utveckling
Årskurs: 3
Max antal: 30 elever, lärare ansvarar för klass
Tid: 
120 minuter

Buss ingår till och från besöket för de kommunala skolorna i Umeå kommun. OBS! Bussbokningen görs av ansvarig lärare direkt till bussbolaget. Mer information kommer i bokningsbekräftelsen.

 

Några dagar innan ert bokade besök kommer Curiosum ringa eller mejla läraren för att berätta om temat och ge möjlighet att informera om särskilda behov i gruppen.

 

Mer om Stark stabil skönhet

Temat är indelat i två delar:

Del 1 - Dramatisering

Som arkitekt kan man designa det mesta. Hur bygger man stabila konstruktioner för en hållbar värld?

Gruppen introduceras till viktiga mönster/uppfinningar/konstruktioner runt omkring oss i byggnader/natur/konst/musik i en dramatisering. Eleverna får lära känna matematikerna Leonardo Fibonacci och Wacław Sierpiński samt arkitekten Hillevi Callander.

Del 2 - Praktiskt arbete

Klassen bygger och konstruerar med hjälp av ett pedagogiskt material, 4DFrame, efter en gemensam genomgång.
Eleverna arbetar parvis där medföljande pedagog gör indelningen.

Vad vill eleverna att det ska finnas i framtiden där de bor. Hur ska det se ut i en hållbar stad? Hur kan allt detta byggas stabilt och stadigt?

Besöket avslutas med en gemensam samling för en gemensam miniutställning. Vilka mönster gav mest stabila konstruktioner?

Elevernas byggen plockas isär i slutet och därför rekommenderar vi att medföljande pedagog dokumenterar elevernas konstruktioner för eventuell fortsatt uppföljning i skolan.

 

Syftet med temat är att eleverna ska ges möjlighet att:

 • upptäcka att mönster/uppfinningar/konstruktioner som människan har kommit på för länge sedan är något som vi fortfarande förhåller vi oss till,
 • inspireras och motiveras till den egna byggaktiviteten,
 • få möjlighet att använda fantasi och kreativitet,
 • samarbeta,
 • bygga och konstruera enligt tekniska principer (kugghjul och axlar med mera) med hjälp av rör och kopplingar i olika längder och former,
 • konstruera 3D-figurer (till exempel byggnader, fordon, farkoster) genom att använda kunskaper i geometri och symmetri,
 • bli medveten om de globala målen.

Koppling till läroplan

Stark stabil skönhet relateras till läroplan för grundskola, Lgr 11

SKOLANS VÄRDEGRUND OCH UPPDRAG

Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.

KURSPLAN – MATEMATIK

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

Centralt innehåll årskurs 1-3

Geometri

 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer.
 • Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Konstruktion av geometriska objekt.
 • Skala vid enkel förstoring och förminskning.
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.

KURSPLAN – TEKNIK

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Centralt innehåll årskurs 1-3

Tekniska lösningar

 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar

 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.

Teknik, människa, samhälle och miljö

 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.

KURSPLAN – HISTORIA

Genom undervisningen i ämnet historia ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv.

Centralt innehåll årskurs 1-3

Att undersöka verkligheten

 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

KURSPLAN – SVENSKA

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Centralt innehåll årskurs 1-3

Tala, lyssna och samtala

 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare.
 • Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Före och efter besöket

Före besöket

Efter besöket