Hoppa direkt till innehållet
Öppet 30/10: 12-17
Huvudmenyn dold.

Universums under gy åk 1

Universums under

En virtuell, spännande och nyfiken resa i planetariet. Eleverna tas med på upptäckt ut i universum, långt bort i tid och rum. 

Temat är utvecklat av Curiosum

 

Info för bokning

Ämnesinnehåll: Astronomi, fysik
Årskurs: gy åk 1
Max antal: helklass, lärare ansvarar för klassen
Tid: 60 minuter

 

 

Några dagar innan ert bokade besök kommer Curiosum ringa eller mejla läraren för att berätta om temat och ge möjlighet att informera om särskilda behov i gruppen.

Mer om Universums under

Gemensam resa ut i rymden i domteatern

Upplev Jorden från ovan, solsystemets planeter och månar, samt Vintergatan. Upptäck universums evolution.

Syfte med temat är att eleverna ska få möjlighet att:

  • uppleva rymden på ett visuellt och pedagogiskt sätt
  • ställa frågor om rymden, rymdfart med mera
  • lära mer om fysiska fenomen och astronomi
  • uppleva universums evolution

Koppling till läroplan

Universums under relateras till läroplan för gymnasiet, Gy 11

Kursen fysik 2

Centralt innehåll
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Universums utveckling och struktur

  • Orientering om aktuella modeller och teorier för beskrivningen av universums storskaliga utveckling och av galax-, stjärn- och planetbildning.
  • Atomens elektronstruktur samt absorptions- och emissionsspektra.
  • Metoder för undersökning av universum. Elektromagnetisk strålning från stjärnor och interstellära rymden.
  • Metoder för att upptäcka och undersöka exoplaneter. Villkor för liv på andra planeter.

Fysikens karaktär, arbetssätt och matematiska metoder

  • Fysikens relation till och gränser mot etiska, filosofiska och religiösa frågor.

Före och efter besöket