"False"
Hoppa direkt till innehållet
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-01-30

Matematikerduo med toppartikel i filosofi

NYHET Vad betyder det för ett matematiskt bevis att passa med en sats? Vår magkänsla kan säga oss att ett argument är rätt eller bättre än ett annat, men vad beror det på? Manya Sundströms och Lars-Daniel Öhmans forskning specificerar kriterier för att bedöma denna typ av fråga. Därigenom bidrar de till det nya tvärvetenskapliga området matematisk estetik. Oxford University Press har nu valt deras vetenskapliga artikel som en av sina toppartiklar 2018.

Text: Ingrid Söderbergh

För ungefär fem år sedan startade Umeåforskarna Manya Sundström, Institutionen för naturvetenskapens och matematikens didaktik och Lars-Daniel Öhman, Institutionen för matematik och matematisk statistik stora intresse för matematikens estetik.

De märkte att många matematiker pratar om skönheten i matematiken, men mycket lite seriös forskning gjordes om ämnet. De ville studera systematiska frågor som hittills mest diskuterades i populärlitteratur eller över ett glas vin: Vad menar vi exakt med skönhet i matematik? Hur kan vi lära ut matematik så att eleverna uppskattar den mer?

Nu får deras forskning internationell uppmärksamhet.

En av deras vetenskapliga artiklar publicerades i en välrenommerad filosofitidskrift, Philosophia Mathematica, och valdes av utgivaren Oxford University Press i förra veckan ut som en av de bästa filosofiartiklarna under 2018. Detta medför att artikeln kommer att vara tillgänglig gratis till slutet av mars.

– Vi är glada över att artikeln får så mycket uppmärksamhet. Förhoppningsvis kommer artikeln att locka in fler forskare till fältet och ge några metodologiska verktyg för att studera estetik på ett strikt sätt, säger Manya Sundström.

Dessutom har fältet matematisk estetik potential att omforma hur vi undervisar och lär oss ämnet i skolan.

– Det får oss att reflektera över vilka typer av bevis och förklaringar vi visar för våra elever. Vissa bevis är mer tillgängliga än andra. Vissa förmedlar en känsla av skönhet och förståelse som andra inte gör. När vi tänker på matematik som en konstart, om olika bevis som har olika estetiska egenskaper förändrar vi hur vi undervisar. Vi ber inte eleverna att memorera, utan att värdera och uppskatta olika argument på olika sätt, söka förklaringar och argument som ger insikt, snarare än att bara fastställa ett påstående är sant , säger Manya Sundström.

Text: Ingrid Söderbergh

Läs mer: Philosophy from Oxford University Press

Originalartikel

För mer information, kontakta gärna:

Manya Sundström
Universitetslektor, forskare
E-post
E-post
Telefon
090-786 78 80
Lars-Daniel Öhman
Universitetslektor, forskare
E-post
E-post
Telefon
090-786 59 36