"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

Huvudmenyn dold.

FödelseDRAKfesten

Fullbokat!

”Trolleri och magi – allt är kemi!”

Så säger drakflickan Berta som älskar kemi och att experimentera. Barnen blir inbjudna till hennes födelsedrakfest i sagans värld och får besöka hennes nya fina kemilabb där hon har förberett kemiexperiment. Oroa er inte, alla experiment som vi gör tillsammans med Berta är spännande men ofarliga.

Temat är utvecklat av Curiosum med inspiration av Anna Gunnarssons böcker om kemidraken Berta.

 

Info för bokning

Ämnesinnehåll: Kemi, svenska, globala mål för hållbar utveckling
Årskurs: 5-åringar
Max antal: 20 barn, lärare ansvarar för gruppen. 
Tid: 
90 minuter
 

Buss till och från besöket ingår för de prioriterade årskurserna, gäller för de kommunala skolorna i Umeå kommun. OBS! Bussbokningen görs av ansvarig lärare direkt till bussbolaget. Mer information kommer i bokningsbekräftelsen.

 

Några dagar innan ert bokade besök kommer Curiosum ringa eller mejla läraren för att berätta om temat och ge möjlighet att informera om särskilda behov i gruppen.

 

Mer om FödelseDRAKfesten

Temat är indelat i två delar:

Del 1 - Gemensam samling

Gruppen samlas och får träffa draken Berta, en handdocka. Barnen får lyssna på en saga. Berättelsen kopplas ihop med det experiment som Berta och gruppen kommer att göra.

Del 2 - Arbete i två grupper och enskilt

Barnen blir indelade i två jämnstora grupper av medföljande pedagog där de gör ett inledande experiment om vatten med hög salthalt.

De experimenterar sedan enskilt med salt- och sötvatten. Går det att få potatisen att sväva?

Vårt kranvatten jämfört med omvärlden lyfts fram genom kopplingen till globala målen.

I experimentet genomförs enkla undersökningar samt att vi pratar om densitet, sötvatten/saltvatten, flyta/sjunka, lägesord; på ytan/mitt emellan/på botten.

 

Syfte med temat är att eleverna ges möjlighet att:

 • entusiasmeras och skapa engagemang med hjälp av draken Berta,
 • pröva och använda enklare laboratorieutrustning,
 • väcka intresse för kemi/naturvetenskap genom en lustfylld övning,
 • utveckla förtrogenhet med begrepp inom kemin till exempel densitet,
 • öka kunskapen och intresset kring de globala målen, främst mål 6, ”rent vatten och sanitet åt alla”.

Koppling till läroplan

Födelsedrakfesten relateras till läroplanen för förskolan, Lpfö 18

FÖRSKOLANS UPPDRAG

Hållbar utveckling samt hälsa och välbefinnande

En positiv framtidstro ska prägla utbildningen. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. Barnen ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig.

MÅL OCH RIKTLINJER

Omsorg, utveckling och lärande

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik.

Före och efter besöket

Före besöket

Efter besöket

Senast uppdaterad: 2023-09-05