Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 18 januari 2021)

Om oss

Curiosum vid Umeå universitet är ett nytt science center i Umeå. Hösten 2020 välkomnar vi försiktigt de första besökarna till Curiosum, mitt i Corona pandemin. Vårt uppdrag är att göra alla, särskilt barn och unga, nyfikna på vetenskap och teknik. Målet är att väcka ungas intresse för att utbilda sig vidare.

Medarbetare
Medarbetare

Kontakta Curiosums personal.

Uppdrag och vision
Uppdrag och vision

Vår vision är ett samhälle präglat av nyfikenhet. Tillsammans triggar vi lusten att veta mer och göra själv.

Wisdome
Wisdome

Curiosum är del av en unik nationell satsning på domteatrar, digitala labb och lärmiljöer i framkant.

Samarbeta med oss
Samarbeta med oss

Vi välkomnar samarbeten med forskare, studenter och företagare.

Curiosum har sitt ursprung i de två tidigare verksamheterna Umevatoriet och Sliperiet. Umevatoriet var ett litet science center placerat på Umestan. Sliperiet var en innovationsmiljö och inkubator, placerad på konstnärligt campus vid Umeå universitet, i de lokaler där Curiosum nu huserar. Lokalerna har anpassats och byggts till för att besökare i alla åldrar ska kunna göra, lära och uppleva vetenskap och teknik under kreativa och interaktiva former.

Genom att vi är en del av Umeå universitet har vi tillgång till en aldrig sinande källa till spännande aktiviteter och upplevelser som knyter an till aktuell forskning och teknikutveckling inom en mängd områden.

Curiosums tillkomst har gjorts möjlig genom ett samarbete mellan Umeå universitet och Umeå kommun. Genom det nationella projektet Wisdome och donationer från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har en ny domteater med 70 platser byggts i anslutning till huset.