Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 17 september 2020)

Hoppa direkt till innehållet

Organisation

Curiosum är en enhet vid Umeå universitet som finansieras av Umeå universitet i samverkan med Umeå kommun. Satsningen på Curiosum är möjlig genom en donation från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse som genom projektet Wisdome, gör en nationell satsning på vetenskaplig visualisering.

Verksamheten leds av en föreståndare som ansvarar för den dagliga driften, och en styrgrupp som ansvarar för verksamhetens inriktning, verksamhetsplan och budget.

Styrgruppen sammanträder 6–8 ggr/år och består av en ordförande samt ledamöter från Umeå universitet och Umeå kommun samt studeranderepresentant.

Ledamöter

 • Katrine Riklund, ordförande
 • Katrin Holmqvist-Sten, Humanistisk fakultet
 • Greg Neely, Samhällsvetenskaplig fakultet
 • Helena Näs, Lärarhögskolan
 • Mari Norgren, Medicinsk fakultet
 • Mikael Elofsson, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet
 • Stina Alm, studeranderepresentant
 • Anna Olofsson, Umeå kommun
 • Ann-Christine Gradin, Umeå kommun
 • Johan Gammelgård, Umeå kommun

Ständigt adjungerade:

 • Madelen Bodin, föreståndare Curiosum
 • Mats Falck, projektledare Wisdome Umeå
 • Jenny Bucht, handläggare