"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

Huvudmenyn dold.

Bild: Canva Professional

Organisation

Curiosum är en enhet vid Umeå universitet som finansieras av Umeå universitet i samverkan med Umeå kommun. Satsningen på Curiosum är möjlig genom en donation från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse som genom projektet Wisdome, gör en nationell satsning på vetenskaplig visualisering.

Verksamheten leds av en föreståndare som ansvarar för den dagliga driften, och en styrgrupp som ansvarar för verksamhetens inriktning, verksamhetsplan och budget.

Styrgruppen sammanträder 6–8 ggr/år och består av en ordförande samt ledamöter från Umeå universitet och Umeå kommun samt studeranderepresentant.

Ledamöter

Umeå universitet

 • Katrine Riklund, prorektor, styrgruppens ordförande
 • Greg Neely, Samhällsvetenskaplig fakultet
 • Helena Näs, Lärarhögskolan
 • Jenny Eklöf, Humanistisk fakultet
 • Mari Norgren, Medicinsk fakultet
 • Thomas Degn, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet
 • NTK, studeranderepresentant

Umeå kommun

 • Ann-Christine Gradin, utbildningsdirektör
 • Gabriella Hed-Vall, VD Visit Umeå
 • Åsa Fällman, biträdande näringslivsdirektör

Adjungerade

 • Madelen Bodin, föreståndare Curiosum
 • Mats Falck, samordnare, UmU Holding
 • Linus Andersson, handläggare, biträdande föreståndare, Curiosum
   

 

Senast uppdaterad: 2023-11-01