"False"
Hoppa direkt till innehållet
Huvudmenyn dold.

Organisation

Curiosum är en enhet vid Umeå universitet som finansieras av Umeå universitet i samverkan med Umeå kommun. Satsningen på Curiosum är möjlig genom en donation från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse som genom projektet Wisdome, gör en nationell satsning på vetenskaplig visualisering.

Verksamheten leds av en föreståndare som ansvarar för den dagliga driften, och en styrgrupp som ansvarar för verksamhetens inriktning, verksamhetsplan och budget.

Styrgruppen sammanträder 6–8 ggr/år och består av en ordförande samt ledamöter från Umeå universitet och Umeå kommun samt studeranderepresentant.

Ledamöter

Umeå universitet

 • Katrine Riklund, prorektor, styrgruppens ordförande
 • Jenny Eklöf, Humanistisk fakultet
 • Greg Neely, Samhällsvetenskaplig fakultet
 • Helena Näs, Lärarhögskolan
 • Mari Norgren, Medicinsk fakultet
 • Martin Rosvall, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet
 • Patricia Hooshmand, studeranderepresentant

Umeå kommun

 • Gabriella Hed-Vall, VD Visit Umeå
 • Ann-Christine Gradin, utbildningsdirektör
 • Johan Gammelgård, innovationsdirektör

Adjungerade

 • Madelen Bodin, föreståndare Curiosum
 • Linus Andersson, biträdande föreståndare, Curiosum
 • Mats Falck, samordnare, UmU Holding

 

Senast uppdaterad: 2022-10-14