"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

Huvudmenyn dold.

Bild: Gabrielle Beans Picón, © Gabrielle Beans

Bakgrund

Curiosum har sitt ursprung i de två tidigare verksamheterna Umevatoriet och Sliperiet. Umevatoriet var ett litet science center placerat på Umestan. Sliperiet var en innovationsmiljö och inkubator, placerad på konstnärligt campus vid Umeå universitet, i de lokaler där Curiosum nu huserar. Lokalerna har anpassats och byggts till för att besökare i alla åldrar ska kunna göra, lära och uppleva vetenskap och teknik under kreativa och interaktiva former.

Genom att vi är en del av Umeå universitet har vi tillgång till en aldrig sinande källa till spännande aktiviteter och upplevelser som knyter an till aktuell forskning och teknikutveckling inom en mängd områden.

Curiosums tillkomst har gjorts möjlig genom ett samarbete mellan Umeå universitet och Umeå kommun. Genom det nationella projektet Wisdome och donationer från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har en ny domteater med 70 platser byggts i anslutning till huset.

Husets historia

Den praktfulla tegelbyggnaden som Curiosum huserar i ritades av den norske ingenjören Alf Prydz, fasaden med sina dekorativa element utformades av arkitekten Sigge Cronstedt, och huset uppfördes 1909 av Scharinska firman. Curiosum användes ursprungligen för mekanisk framställning av pappersmassa, och var Umeå stads första större industri. Efter att massaverksamheten lades ned på 1950-talet användes byggnaden till diverse verkstadslokaler.

År 1986 byggdes den om för att rymma Konsthögskolan vid Umeå universitet. I samband med en utbyggnad av Konstnärligt campus skapades Sliperiet, en innovationsmiljö för samverkan mellan universitet, näringsliv och kreatörer, som invigdes i september 2014.

År 2018 inleddes en om- och tillbyggnad för att anpassa lokalerna till Curiosums verksamhet. Domteatern blev ett nytt komplement till huset. År 2020 var byggnationerna klara och Curiosum öppnades för allmänhet och skolor. 

Senast uppdaterad: 2023-11-01