"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

Huvudmenyn dold.

ForskarFredags massexperiment

Affischer, skyltar, teckningar och graffiti sitter ofta på skolans väggar – men vilka budskap förmedlas egentligen? Vem riktar de sig till och vem är avsändaren? Det kan du och dina elever hjälpa forskare att undersöka i Vad säger skolans väggar? ForskarFredags massexperiment 2024.

Alla barn i Sverige möts och vistas i skolan, och skolmiljön är en plats där unga tillbringar majoriteten av sin tid. Förutom ämneskunskaper ska skolan erbjuda barn inflytande över sitt lärande. Skolans värdegrund och uppdrag betonar också respekt för människors olikheter, liksom värdet av kulturell mångfald och demokrati.

Skolan är dessutom fylld av språkliga och visuella budskap, och i medborgarforskningsprojektet Vad säger skolans väggar? kommer låg- och högstadieklasser runt om i Sverige kunna hjälpa forskarna Mona Blåsjö och Charlotte Engblom att fotografera och analysera budskap på skolans väggar.

Under hela maj genomför vi en “pilotstudie” där en handfull klasser från låg- och högstadiet kan vara med och testa och utforma formatet. I år vänder vi oss speciellt till dig som undervisar i svenska och SO på låg- och högstadiet, men projektet knyter an till en rad andra ämnen, till exempel bild.

De klasser som deltar i pilotstudien får förtur att vara med i det “riktiga” massexperimentet i september–oktober!

Mer info och anmälan här

Senast uppdaterad: 2024-04-15