"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

Huvudmenyn dold.

Kemidetektiverna - åk 8

 

Ett inbrott har skett på Curiosum! 

Eleverna blir detektiver för en dag. Med kemins hjälp ska de hitta inbrottstjuven. Vi följer upp och analyserar olika spår från brottsplatsen för att säkerställa att rätt person grips. Vi arbetar i grupper i vårt nya kemi-labb och undersöker pulver, hårstrån samt avtryck från fingrar och pennor.

Temat är utvecklat av Curiosum.

 

Info för bokning

Ämnesinnehåll: Kemi
Årskurs: 8
Max antal: 30 elever, lärare ansvarar för klassen
Tid: 
90 minuter

Några dagar innan ert bokade besök kommer Curiosum att ringa eller mejla läraren för att berätta om temat och ge er möjlighet att informera om särskilda behov i gruppen.

Besöket är kostnadsfritt

Mer om Kemidetektiverna

Temat är indelat i två delar:

Del 1 - Gemensam genomgång

När eleverna anländer får de information om ett inbrott som skett och att deras hjälp behövs för att hitta den skyldige.  
Informationen om inbrottet och vilka ledtrådar som hittats får de av i en förinspelad film. De får samtidigt information om att polisen hittat misstänkta samt flera intressanta föremål som de behöver hjälp med att analysera. 

Del 2 - Arbete i grupper

Eleverna arbetar i grupper på 3-5 elever/grupp, max 6 grupper, där medföljande pedagog gör indelningen. 
Nu ska brottslingen hittas med hjälp av följande undersökningar: 

 • pulverundersökningar (löslighet i vatten, reaktion med rödkål och ättika, låg-färg samt om de leder ström), 
 • kromatografi av tuschpenna, 
 • framkallning av fingeravtryck,
 • hårstråanalyser. 

Besöket avslutas med en sammanställning av gruppernas resultat där vi tillsammans hittar den skyldige inbrottstjuven.

 

Syftet med temat är att eleverna ges möjlighet att:

 • arbeta med moment och begrepp inom kemin på ett lustfyllt, inspirerande och annorlunda sätt, 
 • öva på att observera, undersöka och kontrollera resultat,  
 • träna på att samtala, resonera och beskriva arbetssätt och resultat, 
 • skapa förståelse för relevanta begrepp,  
 • öka förståelsen för kemins viktiga roll i samhället. 

Koppling till läroplan

Kemidetektiverna relateras till läroplan för grundskolan, Lgr 11

KURSPLAN – KEMI

Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle, 
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, 
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan. 

Centralt innehåll årskurs 7–9

Kemin i naturen 

 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. 
 • Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.

Kemin i vardagen och samhället 

 • Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt. 

Kemins metoder och arbetssätt

 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Separations- och analysmetoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen. 
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg. 

Före och efter besöket

Efter besöket

Senast uppdaterad: 2023-11-27