"False"
Hoppa direkt till innehållet
Huvudmenyn dold.

Rymdsafari

Fullbokat!

 

Curiosums pedagog, utklädd till astronaut, berättar om förutsättningarna i rymden. I ett experiment gör eleverna pappershelikoptrar för att få svar på frågor om luftmotståndets betydelse på Jorden. Besöket avslutas med en virtuell planetarieresa i vårt solsystem.

Temat är utvecklat av Curiosum

Info för bokning

Endast ett besök/klass/läsår

Ämnesinnehåll: Fysik, teknik
Årskurs: 2
Max antal: 30 elever, lärare ansvarar för klassen
Tid: 90 minuter

Några dagar innan ert bokade besök kommer Curiosum att ringa eller mejla läraren för att berätta om temat och ge er möjlighet att informera om särskilda behov i gruppen.

Buss till och från besöket ingår för de prioriterade årskurserna, gäller för de kommunala skolorna i Umeå kommun. OBS! Bussbokningen görs av ansvarig lärare direkt till bussbolaget, formulär finns här. Mer information kommer i bokningsbekräftelsen.

 

Mer om Rymdsafari

Temat är indelat i tre delar:

Del 1: samling

Klassen får träffa en astronaut (utklädd pedagog) som berättar om rymddräktens betydelse samt initierar en frågeställning som eleverna hjälper till att söka svar på med hjälp av en kort undersökning.

Begrepp: gravitation, tyngdkraft, atmosfär, luftmotstånd, vacuum.

Del 2: praktiskt arbete

Eleverna arbetar parvis och genomför en enkel systematisk undersökning. De tillverkar en pappershelikopter som släpps från en höjd.

Hur faller helikoptern? Faller den snabbare med kortare eller längre rotorblad?

Del 3: planetariet

Besöket avslutas med en virtuell rymdresa i planetariet där klassen åker ut i vårt solsystem. Vi uppmuntrar till nyfikna frågor. 

 

Syfte med temat är att eleverna ska få möjlighet att:

 • skapa nyfikenhet och intresse för naturvetenskap och teknik genom bl.a.dramatisering, eget praktiskt arbete samt planetariebesök
 • utveckla intresse för att undersöka omvärlden
 • uppleva rymden på ett exklusivt sätt i planetariet
 • diskutera, utmana och skapa möjlighet till förståelse för fysikaliska fenomen och begrepp
 • ställa frågor om rymden och teknik
 • konstruera farkoster med enkelt material som papper
 • göra systematiska undersökningar
 • samarbeta

Koppling till läroplan

Rymdsafari relateras till läroplan för grundskola, Lgr22

Kursplan-Fysik

Syfte

Undervisningen i ämnet fysik ska syfta till att eleverna utvecklar nyfikenhet på och intresse för att veta mer om omvärlden. Eleverna ska därför ges möjligheter att ställa frågor om fysikaliska företeelser utifrån egna upplevelser och aktuella händelser.

Undervisningen i ämnet fysik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla

 • kunskaper om fysikens begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen och samhället,
 • förmåga att använda fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik och miljö, och
 • förmåga att genomföra systematiska undersökningar i fysik.

Centralt innehåll

Årskurs 1–3

Kraft och rörelse

 • Tyngdkraft, tyngdpunkt, jämvikt, balans och friktion som kan upplevas och observeras vid lek och rörelse.
 • Solsystemets himlakroppar och deras rörelser. Människan i rymden.

Systematiska undersökningar

 • Enkla fältstudier, observationer och experiment. Utförande och dokumentation av undersökningarna med ord, bilder och digitala verktyg.

Kursplan-Teknik

Syfte

När eleverna praktiskt får arbeta fram egna tekniska idéer och lösningar på problem och använda teknikens uttrycksformer bidrar det till att eleverna utvecklar förmåga att ta sig an tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt. De ges därmed även möjligheter att utveckla kunskaper om teknikens arbetsmetoder.

 

Undervisningen i ämnet teknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla

 • förmåga att reflektera över olika val av tekniska lösningar, deras konsekvenser för individen, samhället och miljön samt hur tekniken har förändrats över tid,
 • kunskaper om tekniska lösningar och hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion, och
 • förmåga att genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten

 

Centralt innehåll

Årskurs 1–3

Arbetsmetoder för utveckling av tekniska lösningar

 • Egna konstruktioner där man använder enkla mekanismer.
 • Dokumentation av tekniska lösningar: skisser, bilder, ord samt enkla fysiska och digitala modeller.

Före och efter besöket

Före besöket

Efter besöket

ESERO Sverige - tar universum in i klassrummet

Visste du att ESERO Sverige har massor av klassrumsaktiviteter för dig? Kolla in här!

 

Senast uppdaterad: 2024-06-24