"False"
Hoppa direkt till innehållet
Huvudmenyn dold.

Space Escape - astronomi åk 5

 

Ett scenario ur den verkliga historien om Apollo 13, en av månfärderna, spelas upp för eleverna som är besättningen på denna expedition vars enda mål nu är att ta sig hem till jorden vid liv. Eleverna ska under tidspress försöka klara sex uppdrag av olika karaktär. Varje uppdrag resulterar i en kod som behövs för att ta sig ut när tiden blir knapp. Besöket avslutas med en virtuell planetarieresa i vårt solsystem.

Temat är utvecklat av Innovatum och Curiosum

Info för bokning

Endast ett besök/klass/läsår

Ämnesinnehåll: Rymningsspel - fysik, matematik
Årskurs: 5
Max antal: 30 elever, lärare ansvarar för klassen
Tid: 90 minuter

Några dagar innan ert bokade besök kommer Curiosum att ringa eller mejla läraren för att berätta om temat och ge er möjlighet att informera om särskilda behov i gruppen.

Buss till och från besöket ingår för de prioriterade årskurserna, gäller för de kommunala skolorna i Umeå kommun. OBS! Bussbokningen görs av ansvarig lärare direkt till bussbolaget, formulär finns här. Mer information kommer i bokningsbekräftelsen.  

 

Mer om Space Escape

Temat är indelat i två delar:

Del 1: uppdrag i grupper

Uppdraget är i form av ett rymningsspel där scenariot är en av månfärderna, Apollo 13, som höll på att sluta i katastrof när astronauternas rymdfarkost exploderade på väg till månen. Det var en händelse med ett lyckligt slut. Eleverna är besättningen i Apollo 13-rymdkapseln, där de samarbetar med problemlösningsuppgifter.  

När tiden är ute hjälps alla grupper åt med att lösa den slutliga sifferkoden så att dörren öppnas. 

Läraren är med hela tiden utan att hjälpa till. Ett ypperligt tillfälle att observera klassen. Ett verkligt tillfälle för samarbete i klassen.

Del 2: planetariet

Eleverna gör en virtuell resa i planetariet där vi tittar närmare på solsystemet.

Syfte med temat är att eleverna ska få möjlighet att:

 • höja och förstärka sin motivation
 • samarbeta
 • tänka logiskt och att lösa problem
 • arbeta med olika styrkor och förmågor 
 • arbeta ämnesöverskridande
 • uppleva rymden på ett exklusivt sätt i planetariet
 • ställa frågor om rymden

Koppling till läroplan

Space Escape relateras till läroplan för grundskolan, Lgr 22

Kapitel 2.2 Kunskaper

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,


Matematik 4-6

Syfte 

Undervisningen i ämnet matematik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla

 • förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik och värdera valda strategier,
 • förmåga att föra och följa matematiska resonemang,
 • förmåga att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll

Taluppfattning och tals användning

 • De fyra räknesätten och regler för deras användning vid beräkningar med naturliga tal.
 • Metoder, däribland algebraiska, för att lösa enkla ekvationer.

Problemlösning

 • Strategier för att lösa matematiska problem i elevnära situationer.
 • Formulering av matematiska frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
   

Fysik 4-6

Syfte

Undervisningen i ämnet fysik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla

 • kunskaper om fysikens begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen och samhället

Centralt innehåll

Fysiken i naturen och samhället

 • Hur dag, natt, årstider och år kan förklaras utifrån rörelser hos solsystemets himlakroppar.

Före och efter besöket

Före besöket

Efter besöket

ESERO Sverige - tar universum in i klassrummet

Visste du att ESERO Sverige har massor av spännande klassrumsaktiviteter för dig? Kolla in här!

 

 

 

Senast uppdaterad: 2023-12-06