"False"
Hoppa direkt till innehållet
Huvudmenyn dold.

Robotskoj

 

Kan man styra en robot med hjälp av färger? Lekfull programmering med robotar. Barnen använder bland annat färgkoder och sin fantasi för att styra roboten, enkelt och roligt, robotskoj!
 
Barnen får med enkla och lustfyllda övningar lära sig att styra en liten robot som följer svarta linjer. Med hjälp av färgkoder och en iPad kan barnen få roboten att till exempel ändra hastighet, svänga och snurra runt. Nu kan barnen skapa sina egna banor och färgkoda sin robot att ta sig runt på olika sätt.

Programmet är utvecklat av Curiosum.
 
Info för bokning

OBS! Endast ett besök per klass och läsår!

Ämnesinnehåll: Programmering

Årskurs: 5-åringar
Max antal: 20 barn, lärare ansvarar för gruppen
Tid: 75 minuter.

Boka här!


Buss ingår till och från besöket för de kommunala skolorna i Umeå kommun. OBS! Bussbokningen görs av ansvarig lärare direkt till bussbolaget. Mer information kommer i bokningsbekräftelsen.

Några dagar innan ert bokade besök kommer Curiosum att ringa eller mejla läraren för att berätta om temat och ge möjlighet att informera om särskilda behov i gruppen.

Mer om Robotsskoj

Temat är indelat i två delar:

Del 1 - Gemensam genomgång

Besöket börjar med att barnen i helgrupp hjälper till att analogt programmera en pedagog att göra några olika rörelser. Här används de färgkoder som barnen senare arbetar med.

 Del 2 - Eget arbete

Första uppgiften går ut på att rita egna banor på en iPad och som roboten ska följa. Därefter ta reda på vad olika färgkoder ger för rörelser hos roboten. Går det t.ex. att få roboten att snurra som en tornado?

 

Här finns tid till en rast för medhavt mellanmål.

 

Syftet med temat är att barnen ska ges möjlighet att:

 • utmana det logiska och kreativa tänkandet,
 • muntligt öva på att ge tydliga instruktioner,
 • hitta och rätta till fel i instruktioner,
 • öva på att upptäcka mönster,
 • utveckla förståelse och förmåga kring symbolers kommunikativa, funktioner, läge och riktning samt begreppsuppfattning,
 • tänka kritiskt,
 • använda sin nyfiken och kreativitet,
 • stimuleras till intresse för teknik.

Koppling till läroplan

Robotskoj relateras till läroplan för förskolan, Lpfö 18
 
FÖRSKOLANS UPPDRAG

Kommunikation och skapande

Utbildningen ska ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens genom att ge dem möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen. Barnen ska ges möjlighet att grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att de på sikt ska kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

MÅL OCH RIKTLINJER

Omsorg, utveckling och lärande

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen.

 

Före och efter besöket

Före besöket

Efter besöket

 

Senast uppdaterad: 2022-12-20