"False"
Hoppa direkt till innehållet
Huvudmenyn dold.

Bild: Shutterstock

Mänsklighetens största nytta-om hållbar utveckling

Curiosum är värd för Nobelmuseets utställning om nobelpris. Kom och lär mer om pristagarnas insatser för mänsklighetens största nytta, Alfred Nobels önskan om en bättre värld.

Mänsklighetens största nytta – om hållbar utveckling.

Hur kan världen bli bättre? Vilken betydelse har vetenskap och fredsarbete i arbetet med de globala hållbarhetsmålen? 

Vi fördjupar oss i dessa frågor med utgångspunkt i Nobelmuseets utställning Mänsklighetens största nytta. Vi arbetar även praktiskt med de globala målen som vi animerar med stop-motion teknik.

För att besöket ska bli så bra som möjligt rekommenderar vi att eleverna är förberedda på besökets innehåll, se vårt förslag på aktivitet att göra före besöket.

Programmet är utvecklat av Nobelmuseet och Curiosum.

Info för bokning

OBS! Endast ett besök per klass och läsår!

Ämnesinnehåll: Hållbar utveckling, svenska, historia, teknik

Årskurs: gy
Max antal: 30 elever, lärare ansvarar för gruppen
Tid: 90 minuter.


Boka här

Några dagar innan ert bokade besök kommer Curiosum ringa eller mejla läraren för att berätta om temat och ge möjlighet att informera om särskilda behov i gruppen.

Mer om Mänsklighetens största nytta

Temat är indelat i två delar:

Del 1 - Gemensam genomgång

Med utgångspunkt i Alfred Nobels testamente och hans vilja att belöna människor som gjort mänsklighetens den största nyttan pratar vi om vilka utmaningar vi människor har idag. Vi berättar kort om utställningen och att eleverna så småningom kommer att få fundera på betydelsen av några Nobelprisbelönade insatser genom att jobba med uppgifter i utställningen. Vi arbetar även praktiskt med de globala hållbarhetsmålen genom att animera valfritt mål med stop-motion teknik.

Del 2 - Grupparbete

Gruppen delas i två grupper. En grupp startar i Nobelmuseets utställning Mänsklighetens största nytta där de fördjupar sig i en Nobelprisbelönad insats och funderar på vilka av de globala målen som påverkats av insatsen. Den andra gruppen arbetar med stop motion där de animerar valfritt globalt mål. Grupperna byter uppgift så de hinner båda uppgifterna.

Mål och syfte

Skoltemat ska:

 • väcka intresse och engagemang för de globala hållbarhetsmålen
 • ge eleverna kunskap om hur vetenskap och fredsarbete påverkar utvecklingen för en hållbar framtid
 • ge eleverna insikt om hållbarhetsfrågornas komplexitet och vikten av samverkan, tvärvetenskap och lärande för att komma på lösningar till dagens utmaningar
 • visa att värderingar och ställningstagande påverkar arbetet för de globala målen
 • ge eleverna en känsla av att det finns en möjlighet att påverka framtiden 

Syfte:

 • Att ge eleverna insikt om hållbarhetsfrågornas komplexitet och att det inte finns några enkla svar på hur vi kan lösa dagens utmaningar.
 • Eleverna ska känna sig inspirerade och förstå att alla samhällsmedborgare är betydelsefulla och har ansvar för att åstadkomma en hållbar utveckling.
 • Visa på ett digitalt presentationsverktyg, stop motion.

 

Koppling till läroplan

Efterarbetets koppling till läroplan för gymnasieskolan 

Ämne – Svenska
Undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:
 

1. Förmåga att tala inför andra på ett sätt som är lämpligt i kommunikationssituationen samt att delta på ett konstruktivt sätt i förberedda samtal och diskussioner.
2. Kunskaper om språkriktighet i text samt förmåga att utforma muntliga framställningar och texter som fungerar väl i sitt sammanhang.
3. Kunskaper om den retoriska arbetsprocessen, dvs. att på ett strukturerat och metodiskt sätt planera och genomföra muntlig och skriftlig framställning som tar hänsyn till syfte, mottagare och kommunikationssituation i övrigt.
 

Kurs - svenska 1

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Muntlig framställning med fokus på mottagaranpassning. Faktorer som gör en muntlig presentation intressant och övertygande. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar. Olika sätt att lyssna och ge respons som är anpassad till kommunikationssituationen.
   

Kurs - svenska 2

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Muntlig framställning av utredande och argumenterande slag i och inför grupp. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar.
   

Kurs - svenska 3

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Muntlig framställning med fördjupad tillämpning av den retoriska arbetsprocessen som stöd i planering och utförande samt som redskap för analys. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar.
   

Före och efter besöket

Före besöket

Efter besöket

Senast uppdaterad: 2022-11-28