"False"
Hoppa direkt till innehållet
Huvudmenyn dold.
skapa en kort film med stillbilder

Bild: Catharina Carlsson

Fritids - Filmskaparna

Hur skapas specialeffekter i film och spel? Upplev och prova på digitala verktyg med stop motion-animeringar och utforska Curiosums stora green screen. Besöket avslutas i domteatern.

Stop Motion är en teknik som gör att du kan skapa en rörlig film av stillbilder. Här kan du se en kort film och hur det kan se ut.

För att besöket ska bli så givande som möjligt kan fritidsgruppen som bokar in sig förbereda sig på skolan.

Programmet är utvecklat av Curiosum.

Info för bokning

OBS! Endast ett besök per fritidsgrupp och läsår!

Ämnesinnehåll: teknik

Årskurs: förskoleklass-åk 4
Max antal: 25 elever, fritidspersonal ansvarar för gruppen
Tid: 2 timmar (Filmskaparna 90 minuter + medhavt mellanmål 30 minuter)

Några dagar innan ert bokade besök kommer Curiosum att ringa eller mejla kontaktperson för att berätta om temat och ge er möjlighet att informera om särskilda behov i gruppen.

Buss till och från besöket ingår, gäller för de kommunala fritidsavdelningarna i Umeå kommun. OBS! Bussbokningen görs av ansvarig kontaktperson direkt till bussbolaget, formulär finns här. Mer information kommer i bokningsbekräftelsen. 

Mer om Filmskaparna

Temat är indelat i två delar: 

Del 1 - två-tre barn per grupp (max 11 grupper)

Besöket börjar med stop motion-aktiviteten som eleverna helst har förberett i skolan. Eleverna får parvis låna en iPad med appen Stop Motion Studio. Här ger eleverna liv åt sina förberedda tvådimensionella karaktärer/pappersfigurer. Genom att fotografera bildruta för bildruta samtidigt som man flyttar runt figurerna för varje bild lär sig eleverna att skapa animationer. OBS! Med mobiltelefonen kan du som lärare filma elevernas animationer om du vill ha med dig de tillbaka till klassrummet.

Del 2 – helklass

Filmskaparna avslutas med film i domteatern.

Medhavt mellanmål äts efter filmen i Nyfiket.

Syfte med temat är att eleverna ska få möjlighet att: 

  • prova på en av de tidigaste teknikerna för filmskapande, d.v.s. stopmotion
  • berätta en egen historia med hjälp av animation
  • samarbeta
  • stimuleras till intresse för teknik

Före besöket

Före besöket

 

 

Senast uppdaterad: 2024-06-24