"False"
Hoppa direkt till innehållet
Huvudmenyn dold.

Full fart framåt

Fullbokat

Lekfull programmering med lego. Här får eleverna testa att använda sensorer för att undvika att krocka. Eleverna bygger robotbilar med sensorer utifrån en beskrivning och programmerar den på en iPad att utföra olika uppdrag.

Skolprogrammet är utvecklat av Curiosum med inspiration av Lego Education.

Info för bokning

OBS! Endast ett besök per klass och läsår!

Ämnesinnehåll: programmering - teknik, fysik och matematik
Årskurs: 2
Max antal: 30 elever, lärare ansvarar för klassen
Tid: 90 minuter

Några dagar innan ert bokade besök kommer Curiosum att ringa eller mejla läraren för att berätta om temat och ge er möjlighet att informera om särskilda behov i gruppen.

Buss till och från besöket ingår för de prioriterade årskurserna, gäller för de kommunala skolorna i Umeå kommun. OBS! Bussbokningen görs av ansvarig lärare direkt till bussbolaget, formulär finns här. Mer information kommer i bokningsbekräftelsen.  

Så här bokar du, läs mer här

Mer om Full fart framåt

Temat är indelat i två delar:

Del 1 - Gemensamt

Besöket börjar med en gemensam genomgång som visar hur eleverna bygger en robotbil med en sensor och hur de därefter programmerar den med en iPad. Eleverna arbetar med blockprogrammering.

Begrepp som tas upp är: sensor, loopar, blockprogrammering.

Del 2 - Parvis

Därefter arbetar eleverna parvis (medföljande pedagog gör indelningen). Eleverna byter ansvarsuppgifter under aktiviteten.

En robotbil med sensor konstrueras efter enkla instruktioner. Eleverna får i uppdrag att testa minst en sensor. Hur får man sin robot att inte krocka? Hur gör man loopar? Det är några frågor som eleverna vet svaret på efter avslutat besök.

 

Syfte med temat är att eleverna ska få möjlighet att:

 • bekanta sig med programmering på ett lustfyllt sätt,
  öva på konstruktion efter instruktion,
 • samarbeta,
 • bekanta sig med begrepp som sensorer och loopar
  stimuleras till intresse för teknik.
   

 Koppling till läroplan

Full fart framåt relateras till läroplan för grundskolan, Lgr 22

KURSPLAN – TEKNIK

Undervisningen i ämnet teknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla

 • förmåga att reflektera över olika val av tekniska lösningar, deras konsekvenser för individen, samhället och miljön samt hur tekniken har förändrats över tid,
 •  kunskaper om tekniska lösningar och hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion, och
 • förmåga att genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten.

Centralt innehåll årskurs 1-3

Tekniska lösningar

 • Hur några föremål i elevernas vardag används och fungerar. Enkla mekanismer, till exempel i verktyg och leksaker av olika slag. Begrepp som används i samband med detta.
 • Vad datorer används till och deras delar för inmatning, utmatning och lagring av information. Föremål i elevernas vardag som styrs med hjälp av programmering, till exempel hushållsmaskiner och smarta telefoner.
 • Material för konstruktionsarbete. Materialens egenskaper och hur materialen benämns och kan sammanfogas.

Arbetsmetoder för utveckling av tekniska lösningar

 • Egna konstruktioner där man använder enkla mekanismer.
 • Styrning av föremål med programmering.

KURSPLAN – FYSIK

Centralt innehåll årskurs 1–3

Kraft och rörelse

 • Tyngdkraft, tyngdpunkt, jämvikt, balans och friktion som kan upplevas och observeras vid lek och rörelse

Systematiska undersökningar

 • Enkla fältstudier, observationer och experiment.

KURSPLAN – MATEMATIK

Centralt innehåll i årskurs 1-3

Algebra

 • Entydiga stegvisa instruktioner och hur de konstrueras, beskrivs och följs som grund för programmering. Hur symboler används vid stegvisa instruktioner.
   

Före och efter besöket

Före besöket

Efter besöket

Senast uppdaterad: 2024-06-24