Hoppa direkt till innehållet
Huvudmenyn dold.

Framtidsfixarna

 

Fullbokat!

Lös ett miljöuppdrag med programmering

Kan ni reparera en dammlucka, starta ett vindkraftverk, sopsortera med mera? 

Eleverna programmerar robotar att utföra uppdrag och lär sig samtidigt att lösa logiska problem. Vi samarbetar parvis och hjälps åt att göra Umeå mer hållbart och miljövänligt.

Temat är utvecklat av Curiosum.

 

Info för bokning

Ämnesinnehåll: programmering, teknik, matematik, globala mål för hållbar utveckling
Årskurs: 
6
Max antal: 30 elever, lärare ansvarar för klassen
Tid: 
2 timmar

Buss ingår till och från besöket för de kommunala skolorna i Umeå kommun. OBS! Bussbokningen görs av ansvarig lärare direkt till bussbolaget. Mer information kommer i bokningsbekräftelsen.

 

Några dagar innan ert bokade besök kommer Curiosum ringa eller mejla läraren för att berätta om temat och ge möjlighet att informera om särskilda behov i gruppen.

 

Mer om Framtidsfixarna

Temat är indelat i två delar:

Del 1 - Gemensam genomgång

Besöket börjar med en genomgång som visar några vanliga funktioner hos Legoroboten EV3. Därefter introduceras robotens programvara och några exempel på program laddas över till roboten och testas tillsammans. Eleverna presenteras för de miljöuppdrag som de senare ska arbeta med.

Del 2 - Arbete två och två

Eleverna arbetar parvis där medföljande pedagog gör indelningen.
Eleverna byter ansvarsuppgifter under aktiviteten.
Som första uppgift programmeras några grundläggande rörelser hos roboten, som att köra framåt, bakåt och att svänga.

Därefter finns sex stycken uppdrag att välja mellan som alla är kopplade till Umeå stad och går ut på göra Umeå mer hållbar och miljövänlig. 

 

Syfte med temat är att eleverna ges möjlighet att:

 • stimuleras till ett ökat intresse för naturvetenskap och teknik,  
 • öva på programmering och mekanik, 
 • öva på problemlösning,
 • träna på förmågan att bryta ner större problem i mindre delar,
 • öva på att ge korta, entydiga instruktioner,
 • samarbeta.

Koppling till läroplan

Framtidsfixarna relateras till läroplan för grundskolan, Lgr 11

KURSPLAN – TEKNIK

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö.

Centralt innehåll årskurs 4-6

Tekniska lösningar

 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar

 • Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.

Teknik, människa, samhälle och miljö

 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

KURSPLAN – MATEMATIK

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.

Centralt innehåll årskurs 4–6

Algebra

 • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer.

Problemlösning

 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Före och efter besöket

Före besöket

Efter besöket