"False"
Hoppa direkt till innehållet
Huvudmenyn dold.

Vilken visning passar dig/er?

Film                             *Rekommenderad ålder/ målgrupp

Chemistry of Life: (C från 10 år), Vuxna, Familj

Från jorden mot universum: (C från 6 år)  från 10 år, Vuxna, Familj

Korallrevens värld:(C från 6 år,) Från 10 år, Vuxna, Familj

Lucia, stjärnfallens hemligheter: (C 5-12 år), Familj

Making Magic: (C från 8 år), Vuxna, Familj

Planetarievisning: (C från 5 år), Vuxna, Familj

Solen är en levande stjärna (C från 6 år), från 10 år, Vuxna, Familj

STORT - En kosmisk resa genom tid och rum: (C från 5 år), Vuxna, Familj

Universums mörka hemlighet: (C från 6 år), från 13 år, Vuxna

Vårt energirika universum: C från 10-12 år), från 13 år, Vuxna

We are stars: (C från 6 år), Familj

 

* Ålder/ målgrupp

Åldersangivelserna ska ses som vägledning snarare som åldersgränserer, eftersom det finns stora individuella skillnader mellan olika besökare. Den lägsta åldersgränsen är dock alltid, med några få undantag, 6 år.

Språk

Dagens sista filmföreställning visas på engelska om någon i publiken önskar. Alla övriga föreställningar visas på svenska.

Senast uppdaterad: 2023-08-23