"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

Huvudmenyn dold.

Bild: Shutterstock

Mänsklighetens största nytta-om hållbar utveckling

Curiosum är värd för Nobelmuseets utställning om nobelpris. Kom och lär mer om pristagarnas insatser för mänsklighetens största nytta, Alfred Nobels önskan om en bättre värld.

Mänsklighetens största nytta – om hållbar utveckling.

 

Hur kan världen bli bättre? Vilken betydelse har vetenskap och fredsarbete i arbetet med de globala hållbarhetsmålen? 

Vi fördjupar oss i dessa frågor med utgångspunkt i Nobelmuseets utställning Mänsklighetens största nytta. Vi arbetar även praktiskt med de globala målen som vi animerar med stop-motion teknik.

För att besöket ska bli så bra som möjligt rekommenderar vi att eleverna är förberedda på besökets innehåll, se vårt förslag på aktivitet att göra före besöket.

Programmet är utvecklat av Nobelmuseet och Curiosum.

Info för bokning

OBS! Endast ett besök per klass och läsår!

Ämnesinnehåll: Hållbar utveckling, svenska, historia, teknik

Årskurs: åk 8
Max antal: 30 elever, lärare ansvarar för gruppen
Tid: 90 minuter.


Boka här

Buss ingår till och från besöket för de kommunala skolorna i Umeå kommun. OBS! Bussbokningen görs av ansvarig lärare direkt till bussbolaget. Mer information kommer i bokningsbekräftelsen.

Några dagar innan ert bokade besök kommer Curiosum ringa eller mejla läraren för att berätta om temat och ge möjlighet att informera om särskilda behov i gruppen.

Mer om Mänsklighetens största nytta

Temat är indelat i två delar:

Del 1 - Gemensam genomgång

Med utgångspunkt i Alfred Nobels testamente och hans vilja att belöna människor som gjort mänsklighetens den största nyttan pratar vi om vilka utmaningar vi människor har idag. Vi berättar kort om utställningen och att eleverna så småningom kommer att få fundera på betydelsen av några Nobelprisbelönade insatser genom att jobba med uppgifter i utställningen. Vi arbetar även praktiskt med de globala hållbarhetsmålen genom att animera valfritt mål med stop-motion teknik.

Del 2 - Grupparbete

Gruppen delas i två grupper. En grupp startar i Nobelmuseets utställning Mänsklighetens största nytta där de fördjupar sig i en Nobelprisbelönad insats och funderar på vilka av de globala målen som påverkats av insatsen. Den andra gruppen arbetar med stop motion där de animerar valfritt globalt mål. Grupperna byter uppgift så de hinner båda uppgifterna.

Mål och syfte

Skoltemat ska:

 • väcka intresse och engagemang för de globala hållbarhetsmålen
 • ge eleverna kunskap om hur vetenskap och fredsarbete påverkar utvecklingen för en hållbar framtid
 • ge eleverna insikt om hållbarhetsfrågornas komplexitet och vikten av samverkan, tvärvetenskap och lärande för att komma på lösningar till dagens utmaningar
 • visa att värderingar och ställningstagande påverkar arbetet för de globala målen
 • ge eleverna en känsla av att det finns en möjlighet att påverka framtiden
   

Syfte:

 • Att ge eleverna insikt om hållbarhetsfrågornas komplexitet och att det inte finns några enkla svar på hur vi kan lösa dagens utmaningar.
 • Eleverna ska känna sig inspirerade och förstå att alla samhällsmedborgare är betydelsefulla och har ansvar för att åstadkomma en hållbar utveckling.
 • Visa på ett digitalt presentationsverktyg, stop motion.

Koppling till läroplan

Mänsklighetens största nytta relateras till läroplanen för LGR22

Övergripande mål och riktlinjer

Skolans mål är att varje elev

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

Kunskaper
Mål
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället, 

Före och efter besöket

Före besöket

Efter besöket

Senast uppdaterad: 2022-11-28