"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

Huvudmenyn dold.

Rymdsafari

Fullbokat!

Rymdsafari

Vill ni avfyra egenhändigt gjorda luftraketer och är nyfikna på rymden? Få svar på hur det gick till när människan for till månen och hur en astronautdräkt fungerar. Besöket avslutas med en rymdsafari-resa i planetariet där vi bland annat tittar på stjärnbilder och månen.

Temat är utvecklat av Curiosum

 

Info för bokning

Ämnesinnehåll: Astronomi, teknik
Årskurs: femåringar
Max antal: 20 elever, lärare ansvarar för klassen
Tid: 90 minuter

Buss ingår till och från besöket för de kommunala skolorna i Umeå kommun. OBS! Bussbokningen görs av ansvarig lärare direkt till bussbolaget. Mer information kommer i bokningsbekräftelsen.

 

Några dagar innan ert bokade besök kommer Curiosum ringa eller mejla läraren för att berätta om temat och ge möjlighet att informera om särskilda behov i gruppen.

 

Mer om Rymdsafari

Temat är indelat i tre delar.

Del 1: samling

Barnen möter en astronaut (pedagog) som samlar luft i en påse och berättar om rymddräkten, att det inte finns någon luft på månen, samt om månfärderna. Astronauten ger dem uppdraget att göra egna pappersraketer, för att sedan skjuta iväg dem med månen som måltavla.

Del 2: praktiskt arbete

Barnen arbetar parvis eller enskilt med att tillverka egna pappersraketer som  ska avfyras mot månen. Varför flyger pappersraketerna iväg? Vilka raketer flög längst? Barnen får bekanta sig med begrepp som luft och luftmotstånd.

Del 3: rymdsafari i planetariet

Besöket avslutas med en planetarievisning. Vi åker till månen och tittar på stjärnbilder. Finns det en stor älg på himlen?

Syfte med skolprogrammet är att eleverna ska få möjlighet att: 

  • väcka nyfikenhet på naturvetenskap och teknik
  • på ett lekfullt och laborativt arbetssätt få bekanta sig med begrepp som luft och luftmotstånd
  • få veta mer om månfärderna och varför astronautdräkten är så viktig
  • få uppleva rymden på ett exklusivt sätt i planetariet genom att titta på stjärnbilder och uppleva månen på nära håll
  • ställa frågor om rymden.

Koppling till läroplan

Rymdsafari relateras till läroplan för förskolan, Lpfö 18

FÖRSKOLANS UPPDRAG

Kommunikation och skapande

Barnen ska ges tid, rum och ro till eget skapande. De ska få möjlighet att utforska,reflektera kring och beskriva sin omvärld. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans. Detta inbegriper att barnen ska få möjlighet att konstruera, forma och skapa genom att använda olika material och tekniker, såväl digitala som andra. På så sätt är skapande både ett innehåll och en metod i förskolan för att främja barnens utveckling och lärande.

Hållbar utveckling samt hälsa och välbefinnande

Utbildningen ska ta tillvara barnens nyfikenhet samt utmana och stimulera deras intresse för och kunskaper om natur, samhälle och teknik.

MÅL OCH RIKTLINJER

Omsorg, utveckling och lärande

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  • fantasi och föreställningsförmåga,
  • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen.

 

 

Före och efter besöket

Före besöket

Efter besöket

 

Senast uppdaterad: 2020-08-18