"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

Huvudmenyn dold.

Buggfixarna

 

Fullbokat!

Kan ni hjälpa oss hitta buggar som smugit sig in i programmet för våra Spike Prime robotar?

Eleverna programmerar robotar och lär sig samtidigt lösa problem. Robotarna är utrustade med motorer och sensorer.

Eleverna samarbetar parvis.

Temat är utvecklat av Curiosum.

Info för bokning

Endast ett besök/klass/läsår

Ämnesinnehåll: programmering, teknik, matematik
Årskurs:
5
Max antal: 30 elever, lärare ansvarar för klassen
Tid: 
90 min

Några dagar innan ert bokade besök kommer Curiosum att ringa eller mejla läraren för att berätta om temat och ge er möjlighet att informera om särskilda behov i gruppen.

Buss till och från besöket ingår för de prioriterade årskurserna, gäller för de kommunala skolorna i Umeå kommun. OBS! Bussbokningen görs av ansvarig lärare direkt till bussbolaget, formulär finns här. Mer information kommer i bokningsbekräftelsen.

 

Mer om Buggfixarna

Temat är indelat i två delar:

Del 1 - Gemensam genomgång

Besöket börjar med en genomgång som visar några vanliga funktioner hos Legoroboten Spike Prime. Därefter introduceras robotens programvara och exempel på program laddas över till roboten och testas tillsammans. Eleverna presenteras för några startuppdrag som de alla börjar med.

Del 2 - Arbete två och två

Eleverna arbetar parvis där medföljande pedagog gör indelningen.

Eleverna uppmuntras att byta ansvarsuppgifter under aktiviteten.
De första startuppdragen går ut på att hitta och räta till buggar som smugit sig in i programmet och som eleverna ska hitta och fixa till.

Därefter finns valfria uppdrag för eleverna att göra.

Syfte med temat är att eleverna ges möjlighet att:

 • stimuleras till ett ökat intresse för naturvetenskap och teknik,  
 • öva på programmering och mekanik, 
 • öva på problemlösning,
 • träna på förmågan att bryta ner större problem i mindre delar,
 • öva på att ge korta, entydiga instruktioner,
 • samarbeta.

Koppling till läroplan

Buggfixarna relateras till läroplan för grundskolan, Lgr22

KURSPLAN – TEKNIK

Undervisningen i ämnet teknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla

 • förmåga att reflektera över olika val av tekniska lösningar, deras konsekvenser för individen, samhället och miljön samt hur tekniken har förändrats över tid,
 • kunskaper om tekniska lösningar och hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion, och
 • förmåga att genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten.

Centralt innehåll årskurs 4-6

Teknik, människa, samhälle och miljö

 • Konsekvenser av teknikval: olika tekniska lösningars för- och nackdelar för människa och miljö.

Tekniska lösningar

 • Föremål som innehåller rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Arbetsmetoder för utveckling av tekniska lösningar

 • Styrning av egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.

KURSPLAN – MATEMATIK

Undervisningen i ämnet matematik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla

 • förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik och värdera valda strategier,

Centralt innehåll årskurs 4–6

Algebra

 • Programmering i visuella programmeringsmiljöer. Hur algoritmer skapas och används vid programmering.

Problemlösning

 • Strategier för att lösa matematiska problem i elevnära situationer.

Före och efter besöket

Före besöket

Efter besöket

 

Senast uppdaterad: 2024-03-01