"False"
Hoppa direkt till innehållet
Huvudmenyn dold.

Bild: Catharina Carlsson

Filmskaparna

Fullbokat

Hur skapas specialeffekter i film och spel? Upplev och prova på ett digitalt verktyg med stop motion-animeringar. Besöket avslutas i domteatern.

Stop Motion är en teknik som gör att du kan skapa en rörlig film av stillbilder. Här kan du se en kort film och hur det kan se ut.

För att besöket ska bli så givande som möjligt behöver klasserna som bokar in sig förbereda sig på skolan.

Programmet är utvecklat av Curiosum.

Info för bokning

OBS! Endast ett besök per klass och läsår!

Ämnesinnehåll: teknik

Årskurs: åk 5
Max antal: 30 elever, lärare ansvarar för gruppen
Tid: 90 minuter.

Några dagar innan ert bokade besök kommer Curiosum att ringa eller mejla läraren för att berätta om temat och ge er möjlighet att informera om särskilda behov i gruppen.

Buss till och från besöket ingår för de prioriterade årskurserna, gäller för de kommunala grundskolorna i Umeå kommun. OBS! Bussbokningen görs av ansvarig lärare direkt till bussbolaget, formulär finns här. Mer information kommer i bokningsbekräftelsen. 

Så här bokar du, läs mer här

Mer om Filmskaparna

Temat är indelat i två delar: 

Del 1 - parvis 

Besöket börjar med stop motion-aktiviteten som eleverna har förberett i skolan. Eleverna får parvis låna en iPad med appen Stop Motion Studio. Här ger eleverna liv åt sina förberedda tvådimensionella karaktärer/pappersfigurer. Genom att fotografera bildruta för bildruta samtidigt som man flyttar runt figurerna för varje bild lär sig eleverna att skapa animationer. OBS! Med mobiltelefonen kan du som lärare filma elevernas animationer om du vill ha med dig de tillbaka till klassrummet.

Om tid medges får eleverna utforska Curiosums green screen.

Del 2 – helklass

Besöket avslutas med filmen ”Making Magic". En berättelse om hur visuella effekter skapas i film och datorspel. 

Syfte med temat är att eleverna ska få möjlighet att: 

 • prova på en av de tidigaste teknikerna för filmskapande, d.v.s. stopmotion
 • berätta en egen historia med hjälp av animation
 • samarbeta
 • stimuleras till intresse för teknik

Koppling till läroplan

Filmskaparna relateras till läroplan för grundskolan, Lgr 22

Skolans uppdrag
Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt deras vilja att pröva och omsätta idéer i handling och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik.

Övergripande mål och riktlinjer
Kunskaper
Mål
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Kursplan - Bild
Undervisningen i ämnet bild ska ge eleverna förutsättningar att utveckla

 • förmåga att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • förmåga att skapa bilder med olika tekniker, verktyg och material,
 • förmåga att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt utifrån syftet med bildarbetet

Centralt innehåll 

I årskurs 4–6

Bildframställning

 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
 • Fotografi, film och annat digitalt bildskapande samt redigering av fotografi och rörlig bild.

Före besöket
 

Före besöket

 

 

 

Senast uppdaterad: 2024-06-04