"False"
Hoppa direkt till innehållet
Huvudmenyn dold.

Bild: Catharina Carlsson

Filmskaparna

Fullbokat

Hur skapas specialeffekter i film och spel? Upplev och prova på ett digitalt verktyg med stop motion-animeringar. Besöket avslutas i domteatern.

Stop Motion är en teknik som gör att du kan skapa en rörlig film av stillbilder. Här kan du se en kort film och hur det kan se ut.

För att besöket ska bli så givande som möjligt behöver klasserna som bokar in sig förbereda sig på skolan.

Programmet är utvecklat av Curiosum.

Info för bokning

OBS! Endast ett besök per klass och läsår!

Ämnesinnehåll: teknik

Årskurs: gy
Max antal: 30 elever, lärare ansvarar för gruppen
Tid: 90 minuter.

Några dagar innan ert bokade besök kommer Curiosum att ringa eller mejla läraren för att berätta om temat och ge er möjlighet att informera om särskilda behov i gruppen.

 

Så här bokar du, läs mer här

Mer om Filmskaparna

Temat är indelat i två delar: 

Del 1 - parvis 

Besöket börjar med stop motion-aktiviteten som eleverna har förberett i skolan. Eleverna får parvis låna en iPad med appen Stop Motion Studio. Här ger eleverna liv åt sina förberedda tvådimensionella karaktärer/pappersfigurer. Genom att fotografera bildruta för bildruta samtidigt som man flyttar runt figurerna för varje bild lär sig eleverna att skapa animationer. OBS! Med mobiltelefonen kan du som lärare filma elevernas animationer om du vill ha med dig de tillbaka till klassrummet.

Del 2 – helklass

Besöket avslutas med filmen ”Making Magic". En berättelse om hur visuella effekter skapas i film och datorspel. 

Syfte med temat är att eleverna ska få möjlighet att: 

  • prova på en av de tidigaste teknikerna för filmskapande, d.v.s. stopmotion
  • berätta en egen historia med hjälp av animation
  • samarbeta
  • stimuleras till intresse för teknik

Koppling till läroplan

  •  

Före besöket
 

Före besöket

 

 

 

Senast uppdaterad: 2024-06-24