"False"
Hoppa direkt till innehållet
Huvudmenyn dold.

Framtidsfixarna

Fullbokat!

Lös ett miljöuppdrag med programmering!

Kan ni reparera en dammlucka, starta ett vindkraftverk, sopsortera med mera? Eleverna programmerar robotar att utföra uppdrag och lär sig samtidigt att lösa logiska problem. Vi samarbetar parvis och hjälps åt att göra Umeå mer hållbart och miljövänligt.

Temat är utvecklat av Curiosum.

Info för bokning

Endast ett besök/klass/läsår

Ämnesinnehåll: programmering, teknik, matematik, globala mål för hållbar utveckling
Årskurs:
5
Max antal: 30 elever, lärare ansvarar för klassen
Tid: 
90 min

Några dagar innan ert bokade besök kommer Curiosum att ringa eller mejla läraren för att berätta om temat och ge möjlighet att informera om särskilda behov i gruppen, samt fråga om ni efter avslutat tema vill besöka utställningarna, eller äta medhavt mellanmål. Max 30 minuter.

Buss till och från besöket ingår för de prioriterade årskurserna, gäller för de kommunala skolorna i Umeå kommun. OBS! Bussbokningen görs av ansvarig lärare direkt till bussbolaget. Mer information kommer i bokningsbekräftelsen.

 

Mer om Framtidsfixarna

Temat är indelat i två delar:

Del 1 - Gemensam genomgång

Besöket börjar med en genomgång som visar några vanliga funktioner hos Legoroboten EV3. Därefter introduceras robotens programvara och några exempel på program laddas över till roboten och testas tillsammans. Eleverna presenteras för de miljöuppdrag som de senare ska arbeta med.

Del 2 - Arbete två och två

Eleverna arbetar parvis där medföljande pedagog gör indelningen.
Eleverna byter ansvarsuppgifter under aktiviteten.
Som första uppgift programmeras några grundläggande rörelser hos roboten, som att köra framåt, bakåt och att svänga.

Därefter finns sex stycken uppdrag att välja mellan som alla är kopplade till Umeå stad och går ut på göra Umeå mer hållbar och miljövänlig. 

Syfte med temat är att eleverna ges möjlighet att:

 • stimuleras till ett ökat intresse för naturvetenskap och teknik,  
 • öva på programmering och mekanik, 
 • öva på problemlösning,
 • träna på förmågan att bryta ner större problem i mindre delar,
 • öva på att ge korta, entydiga instruktioner,
 • samarbeta.

Koppling till läroplan

Framtidsfixarna relateras till läroplan för grundskolan, Lgr22

KURSPLAN – TEKNIK

Undervisningen i ämnet teknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla

 • förmåga att reflektera över olika val av tekniska lösningar, deras konsekvenser för individen, samhället och miljön samt hur tekniken har förändrats över tid,
 • kunskaper om tekniska lösningar och hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion, och
 • förmåga att genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten.

Centralt innehåll årskurs 4-6

Teknik, människa, samhälle och miljö

 • Konsekvenser av teknikval: olika tekniska lösningars för- och nackdelar för människa och miljö.

Tekniska lösningar

 • Föremål som innehåller rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Arbetsmetoder för utveckling av tekniska lösningar

 • Styrning av egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.

KURSPLAN – MATEMATIK

Undervisningen i ämnet matematik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla

 • förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik och värdera valda strategier,

Centralt innehåll årskurs 4–6

Algebra

 • Programmering i visuella programmeringsmiljöer. Hur algoritmer skapas och används vid programmering.

Problemlösning

 • Strategier för att lösa matematiska problem i elevnära situationer.

Före och efter besöket

 

Efter besöket

Senast uppdaterad: 2023-09-07