"False"
Hoppa direkt till innehållet
Huvudmenyn dold.

Kemidetektiverna - åk 5

Boka här

Ett inbrott har skett på Curiosum! 

Eleverna blir detektiver för en dag. Med kemins hjälp ska de hitta inbrottstjuven. Vi följer upp och analyserar olika spår från brottsplatsen för att säkerställa att rätt person grips. Vi arbetar i grupper i vårt nya kemi-labb och undersöker pulver, hårstrån samt avtryck från fingrar och pennor.

Temat är utvecklat av Curiosum.

Info för bokning

Endast ett besök/klass/läsår

Ämnesinnehåll: Kemi
Årskurs: 5
Max antal: 30 elever, lärare ansvarar för klassen
Tid: 
90 minuter

Några dagar innan ert bokade besök kommer Curiosum att ringa eller mejla läraren för att berätta om temat och ge er möjlighet att informera om särskilda behov i gruppen.

Buss till och från besöket ingår för de prioriterade årskurserna, gäller för de kommunala skolorna i Umeå kommun. OBS! Bussbokningen görs av ansvarig lärare direkt till bussbolaget, formulär finns här. Mer information kommer i bokningsbekräftelsen. 

Så här bokar du, läs mer här

Mer om Kemidetektiverna

Temat är indelat i två delar:

Del 1: samling

När eleverna anländer får de information om ett inbrott som skett och att deras hjälp behövs för att hitta den skyldige.  
Informationen om inbrottet och vilka ledtrådar som hittats får de av i en förinspelad film. De får samtidigt information om att polisen hittat misstänkta samt flera intressanta föremål som de behöver hjälp med att analysera. 

Del 2: praktiskt arbete

Eleverna arbetar i grupper på 3-5 elever/grupp, max 6 grupper, där medföljande pedagog gör indelningen. 
Nu ska brottslingen hittas med hjälp av följande undersökningar: 

 • pulverundersökningar (löslighet i vatten, reaktion med rödkål och ättika, låg-färg samt om de leder ström), 
 • kromatografi av tuschpenna, 
 • framkallning av fingeravtryck,
 • hårstråanalyser. 

Besöket avslutas med en sammanställning av gruppernas resultat där vi tillsammans hittar den skyldige inbrottstjuven.

Syftet med temat är att eleverna ges möjlighet att:

 • arbeta med moment och begrepp inom kemin på ett lustfyllt, inspirerande och annorlunda sätt, 
 • öva på att observera, undersöka och kontrollera resultat,  
 • träna på att samtala, resonera och beskriva arbetssätt och resultat, 
 • skapa förståelse för relevanta begrepp inom kemin,  
 • öka förståelsen för kemins viktiga roll i samhället. 
   

Koppling till läroplan

Kemidetektiverna relateras till läroplan för grundskolan, Lgr22

Kursplan - kemi

Undervisningen i ämnet kemi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla

 • kunskaper om kemins begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen, i samhället och i människokroppen,
 • förmåga att använda kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör miljö och hälsa, och
 • förmåga att genomföra systematiska undersökningar i kemi

 

Centralt innehåll årskurs 4–6

Kemin i naturen, i samhället och i människokroppen

 • Indelning av ämnen och material utifrån egenskaperna löslighet, ledningsförmåga, surt eller basiskt.

Systematiska undersökningar och granskning av information

 • Observationer och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Planering, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med ord, bilder och tabeller.
 • Kritisk granskning och användning av information som rör kemi.

Före och efter besöket

Före besöket

Efter besöket

Senast uppdaterad: 2024-02-02