"False"
Hoppa direkt till innehållet
Huvudmenyn dold.

Sinnesresan

Fullbokat!

 

 

En resa genom våra sinnen, upplev syn, hörsel och lukter. 

Kom och experimentera med era sinnen. Sinnena står i fokus när barnen gör experiment med färger i provrör, parar ihop dofter med bilder med mera. Besöket avslutas med ett besök i domteatern där vi reser ut på ett interaktivt äventyr i solsystemet med nallebjörnen Ted och hans blomma.

Temat är utvecklat av Curiosum

Info för bokning

OBS! Endast ett besök per klass och läsår!

Ämnesinnehåll: Kemi, biologi och astronomi
Årskurs: 5-åringar
Max antal: 20 barn, lärare ansvarar för klassen
Tid: 90 minuter

Några dagar innan ert bokade besök kommer Curiosum att ringa eller mejla läraren för att berätta om temat och ge er möjlighet att informera om särskilda behov i gruppen.

Buss till och från besöket ingår för de prioriterade årskurserna, gäller för de kommunala skolorna i Umeå kommun. OBS! Bussbokningen görs av ansvarig lärare direkt till bussbolaget, formulär finns här. Mer information kommer i bokningsbekräftelsen.

Så här bokar du, läs mer här 

 

Mer om Sinnesresan

Exempel på begrepp som tas upp vid besöket är: lösning, surt, basiskt, koldioxid, hörsel, syn, smak, lukt och känsel, nära/långt borta, varmt/kallt, planeter, stjärna, sol, måne.

Temat är indelat i två delar.

Del 1: Arbete enskilt och i mindre grupp

I kemilabbet får barnen göra experiment både enskilt och i mindre grupper. De blandar rödkålssaft med bikarbonat och citronsyra. Vilka sinnen används? Barnen får också använda sitt luktsinne då de parar ihop dofter med bilder.

Del 2: Domteatern

Besöket avslutas med en rymdresa tillsammans med nallebjörnen Ted och hans blomma där förhållanden på olika planeter utforskas och var bästa förhållandena finns för Ted att plantera sin blomma. Alla planeter i solsystemet besöks samt dvärgplaneten Pluto och månen. Detta är en interaktiv rymdresa, barnen uppmuntras sjunga med samtidigt som rymdäventyret fortsätter runt om i solsystemet.

 

Här nedan finns både text och ett kort videoklipp med sång.

Text till Teds sång:

Ted och blomman hans, vart åker de nu?
Till Merkurius, Venus eller Jorden,
Mars och Jupiter, till Saturnus med.
Ytterst ligger Uranus och Neptunus.

 

Ett kort videoklipp med Teds sång från filmen ”Teds rymdäventyr”: 

"Teds Rymdäventyr" är producerad av Royal Observatory Greenwich i London med svensk översättning av Naturvetenskapliga fakultetens planetarium vid Lunds Universitet.

Syfte med skolprogrammet är att barnen ska få möjlighet att:

 • väcka intresse för kemi/naturvetenskap med lustfyllda övningar,
 • bekanta sig med sina sinnen
 • använda sina sinnen vid enkla övningar
 • prova och använda enklare laboratorieutrustning,
 • utveckla förtrogenhet med begrepp inom kemin
 • få uppleva solsystemet på ett interaktivt sätt i domteatern.

Koppling till läroplan

Sinnesresan relateras till läroplanen för förskolan, Lpfö 18

Förskolans uppdrag

Omsorg, utveckling och lärande

Förskolan ska stimulera varje barns utveckling och lärande. Utbildningen ska alltid vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet när det gäller såväl innehåll som arbetssätt. Barnen ska ges förutsättningar för bildning, tänkande och kunskapsutveckling utifrån olika aspekter såsom intellektuella, språkliga, etiska, praktiska, sinnliga och estetiska.

Förskolan ska stimulera barnens kreativitet, nyfikenhet och självkänsla. Barnen ska få möjlighet att förundras och utveckla sin förmåga att utforska, kommunicera och reflektera. Utbildningen ska stimulera barnen till att ta initiativ och ansvar samt ge dem möjlighet att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Utbildningen ska uppmuntra och utmana barnen att pröva sina egna och andras idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling.

Barnen lär sig genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande men också genom att iaktta, samtala och reflektera. Barnens lärande kan bli mångsidigt och sammanhängande om arbetssätten varierar och miljön är utmanande och stimulerande samt lockar till lek och aktivitet.

MÅL OCH RIKTLINJER

Omsorg, utveckling och lärande

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
 • fantasi och föreställningsförmåga,
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik

Före och efter besöket

Före besöket

Efter besöket

ESERO Sverige - tar universum in i klassrummet

Känner du till ESERO Sverige? Här finns massor av rymdtips för skolan!

ESERO Sverige

 

 

Senast uppdaterad: 2024-06-24